Wie zijn wij

Volant '90

Volant '90 is een zeer gezellige badmintonvereniging in Kudelstaart (gemeente Aalsmeer). Wij zijn opgericht in 1990 en bestonden op 4 april 2015, 25 jaar. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Badmintonbond. Jong en oud voelt zich prettig bij het spelen bij Volant ’90, of het nou voor de lol (recreatief) is of voor de competitie, of nog leuker voor beide.

Volant ’90 is een vereniging met een recreatieve instelling, maar natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om competitie te spelen. Wij hebben teams die spelen in de 4e en 5e klasse van het district. Onze teams spelen hun competitiewedstrijden thuis op de dinsdagavond.

Jaarlijks organiseert Volant ’90 een aantal toernooien. Door de bijzondere vorm van deze toernooien is het mogelijk dat de pas begonnen recreant samen met de ervaren competitiespeler aan deze toernooien kan deelnemen.

Volant ’90 doet mee aan de week van het badminton en aan Sportpassie Aalsmeer.

Speeltijden

Jeugd tot 12 jaar 18:30 t/m 19:30 uur
Jeugd vanaf 12 jaar 19:30 t/m 20:30 uur
65+ leden 19:30 t/m 20:30 uur
Senioren 20:30 t/m 23:00 uur

Volant ’90 heeft ongeveer 80 leden (45 senioren en 35 jeugdleden) Wij spelen iedere dinsdagavond in de Proosdijhal in Kudelstaart en hebben dan 9 speelbanen in gebruik.

Veiligheid van leden en Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
Volant '90 vraagt van alle trainers en begeleiders van minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, een VOG. Een VOG is één van de maatregelen die de kans op seksuele intimidatie binnen de club kan verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van nieuwe trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

Het bestuur

Martin Moes
Voorzitter

Peter Kroon
Secretaris

Erna Janssen
Penningmeester

Ronald Heere
Ledenadministratie

Monica van der Laarse

Yuri Jensen

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon bij Volant ’90, Badmintonbond Nederland en Vertrouwenspunt Sport.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen Volant ‘90 of Badmintonbond Nederland het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet.

Bij Volant ’90 zijn onze vertrouwenscontactpersonen Monica van der Laarse en Martin Moes

Ook elke sportbond heeft een vertrouwenscontactpersoon. Bij de Badmintonbond Nederland is dit Barbara Mura: 030-7513841, bmura@badminton.nl

Het NOC*NSF heeft het Vertrouwenspunt Sport in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gratis)!