Airbadminton Aanpak, voorwaarden en protocol.

Voorwaarden COVID-19

 • Er wordt 1x per week getraind door elk jeugdlid en maximaal 1x per week door elk seniorlid.
 • Er zijn 2 jeugdgroepen op dinsdagavond. Senioren spelen op donderdagavond.
  De jongste met jeugdleden van 6 t/m 13 jaar en de oudste met jeugdleden van 13 t/m 18 jaar.
  Per groep zijn er maximaal 12 kinderen.
  Seniorleden schrijven zich vooraf in om te kunnen spelen in een tijdslot van 40 minuten. Per tijdslot kunnen er maximaal 6 senioren trainen. Er kunnen alleen enkels gespeeld worden.
  NIET-LEDEN, jeugd en senioren, kunnen uitsluitend meetrainen na schriftelijke goedkeuring van één van de bestuursleden. ( aanmelden via het contactformulier op de website)
 • Per jeugdgroep zijn maximaal 2 trainers aanwezig; uitgangspunt is per 6 kinderen 1 trainer.
 • Bij de senioren is er geen trainer aanwezig.
 • Tijdens de jeugdtrainingen is er 1 persoon extra aanwezig, de zgn. Coronaverantwoordelijke, verder te noemen ‘Velddienst’; hij/zij zorgt voor een goede uitvoering van het protocol.
 • Elke groep heeft een verschillende start/eindtijd (tijdslot) om zo min mogelijk samenloop te organiseren.
 • Ouders/begeleiders zijn niet aanwezig op het terrein tijdens de trainingen.
 • Kleedkamers en kantine zijn gesloten; er zijn geen omkleed- en douche- en toiletfaciliteiten.
 • Iedereen blijften thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
  – neusverkoudheid, loopneus
  – niezen, hoesten, keelpijn
  – benauwdheid
  – of koorts;
  ook als iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, kan deze persoon weer meedoen met de trainingen.
 • Iedereen blijft ook thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat men tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet men 14 dagen thuis blijven tot 14 dagen na de vaststelling én moet men minstens 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Als op het sportveld getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de velddienst eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 • Volant’90 volgt volledig de richtlijnen van het RIVM en het protocol van Badminton Nederland.

Protocol voor trainingen jeugdspelers

 1. De toegang tot de speelvelden is via het achterste toegangshek tot het terrein van VZOD.
  De velddienst staat voor aanvang van de trainingen hier de kinderen op te wachten.
 2. Ouders/begeleiders nemen afscheid voor het toegangshek; kinderen met een fiets mogen deze stallen in de fietsenrekken
 3. Vanaf het toegangshek zal de kortst mogelijke looproute naar de speelvelden worden gevolgd.
 4. Handen kunnen ontsmet worden voor aanvang van de training
 5. Tijdens de training blijven de kinderen op het veld; de velddienst houdt in de gaten dat niemand zich over het terrein verspreidt.
 6. Na afloop van de training kunnen handen ontsmet worden
 7. Gebruikte materialen worden ook ontsmet; hier ziet de velddienst op toe.
 8. Looproute voor na de training is gelijk aan de looproute bij aanvang, direct door naar buiten, het hek door; ouders blijven wachten voor het hek; de velddienst houdt hier toezicht op Ouders hebben zelf de verantwoording om hierbij de gepaste afstand te bewaren.
 9. Alle kinderen van de voorgaande training hebben het complex verlaten voordat de volgende kinderen het complex binnen mogen.

Protocol voor trainingen seniorspelers

 1. De toegang tot de speelvelden is via het achterste toegangshek tot het terrein van VZOD.
 2. Vanaf het toegangshek zal de kortst mogelijke looproute naar de speelvelden worden gevolgd.
 3. Handen kunnen ontsmet worden voor aanvang van de training.
 4. Tijdens de training blijven de seniorleden op het veld. Houd altijd 1,5m afstand.
 5. Er mag door de senioren alleen enkelspel gespeeld worden
 6. Op de donderdag is er geen velddienst aanwezig.
 7. Na afloop van de training kunnen handen ontsmet worden.
 8. Gebruikte materialen worden ook ontsmet.
 9. Looproute voor na de training is gelijk aan de looproute bij aanvang, direct door naar buiten, het hek door.
 10. Alle seniorleden van de voorgaande training hebben het complex verlaten voordat de volgende leden het complex binnen mogen.
 11. Er mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn binnen het complex.
 12. Kom alleen op afspraak.

Communicatie naar de jeugspelers

Fijn dat we weer mogen trainen, we hopen dat je er ook zin in hebt!
Als je ouders het goed vinden, dan zien we je volgende week op dinsdag 12 mei.
De training duurt 55 minuten. Voorlopig is er 1x per week trainen.
We moeten er rekening mee houden dat het virus erg besmettelijk is en daarom zijn er een aantal dingen anders geregeld. Als je ziek of verkouden bent, mag je niet komen, maar ook niet als iemand in jouw gezin ziek of verkouden is. Pas als iedereen weer beter is, mag je komen trainen.
De training is alleen voor jouw groep; er zijn geen andere groepen op dat moment aanwezig.
Als je komt trainen, gaat het nu als volgt:

 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
 • was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • kom niet eerder dan 5 minuten voor het trainen aan bij het veld en ga na afloop direct naar huis, blijf niet hangen of napraten
 • houd anderhalve meter afstand tot de trainers, dat is zover als je je beide armen uitsteekt
 • je neemt je eigen bidon mee met water; alleen jij mag daaruit drinken;
 • was thuis je handen met water en zeep na de training;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht.

Communicatie naar de seniorspelers

Eindelijk is het zover; we kunnen weer badmintonnen. Alleen niet binnen maar buiten. Op donderdag 28 mei starten we met Airbadminton. We gaan spelen in tijdblokken van 40 minuten en alleen enkelspel. Vooraf inschrijven via de website is verplicht. Je kunt maximaal 1x per week spelen. We houden er rekening mee dat het Coronavirus erg besmettelijk is en volgen strikt de voorschriften van het RIVM. Je kunt alleen spelen als je gezond bent en geen ziekteverschijnselen hebt. Als gezinsleden ziek zijn mag je niet komen. Als je komt spelen volg je de regels van het protocol en tot slot:

 • houd altijd 1,5m afstand
 • er is geen toiletvoorziening, dus ga vooraf naar het toilet
 • volg alle hygiëne maatregelen. Was en ontsmet vooraf en na afloop je handen.
 • kom alleen op afspraak en niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van het tijdslot
 • wissel van speelhelft, linksom, met de klok mee
 • gebruik alleen je eigen rackets
 • ga na afloop direct naar huis en blijf niet napraten
 • douchen op de speel locatie is niet mogelijk, dus douche thuis

TRAININGSSCHEMA

De trainingen voor de jeugdgroep worden in 2 groepen hervat vanaf dinsdag 12 mei.
De senioren beginnen in 3 groepen tot 21:15uur op donderdag 28 mei.

Dinsdag
Jongste Jeugdgroep19:00 – 19:55
Oudste Jeugdgroep20:00 – 21:00
Seniorengroep*21:00 – 21:45
Donderdag
1e Seniorengroep*19:00 – 19:40
2e Seniorengroep*19:45 – 20:25
3e Seniorengroep*20:30 – 21-10
* Uitsluitend op inschrijving